تحقیقات بازار خارجی و اهمیت آن

تحقیقات بازار خارجی و اهمیت آن

 

تحقیقات بازار پیوند حیاتی بین یک سازمان و مشتریان آن سازمان است. هدف تحقیقات بازار تفسیر رفتار مشتریان و تبدیل آن به استراتژی‌های بازاریابی عملیاتی است. بدون این پل ارتباطی با مشتریان شرکت ها قادر به شناسایی روندهای رفتار مصرف کنندگان و تاثیر زیادی که مشتریان ممکن است بر روی سازمان بگذارند، نخواهند بود.

پایداری در محیط رقابتی و تغییرات جهانی

در محیط رقابتی امروز که تعداد انتخاب های بیش از حد و رسانه و ابزارهای ارتباطاتی بیش از حدی وجود دارد. دستیابی به رشد تنها توسط سازمان هایی صورت می گیرد که می توانند استراتژی‌های هدف‌مند و متمرکز برای قسمت های بسیار کوچک بازار در یک بازار بزرگ را داشته باشند. شرکت هایی که بدون کشف نیازها و ادراکات بخش خاصی از جامعه، وارد بازار می شوند با ریسک هزینه های بی فایده بازاریابی روبرو خواهند شد. برآورد شده است که هزینه های مربوط به جذب مشتریان جدید 6 برابر نگه داشتن مشتریان کنونی بوده است. این نشان دهنده این است که سازمان‌ها باید در تماس دائم با بهترین مشتریان خود باشند. وقتی شرکتی مشتریان خوب خارجی داشته باشد قطعا باید تحقیقات بازار بین‌المللی بطور متناوب برای حفظ مشتریان خود انجام دهند.

تحقیقات-بازار-بین_المللی
هر چقدر یک کسب و کار بر روی اهداف جهانی تمرکز بیشتری داشته باشد، نیازمندی بیشتری در خصوص اطلاعات بازارها خواهد داشت. برای اینکه یک شرکت‌ها بتوانند بخوبی در قرن 21‌ام رقابت کند نیازمند اطلاعاتی خاص و هدفمند درباره‌ی خریداران در بازارهای گوناگون پراکنده جهانی خواهند بود.
شرکت‌هایی که استراتژی‌های بازاریابی چند ملیتی و جهانی را دنبال می‌کنند با مسائل گوناگون استراتژیک برای ورود به بازارهای بین‌المللی روبرو خواهند شد.

تحقیقات بازار خارجی برای پاسخ دهی به سوال‌های اساسی

شرکت‌ها قبل از ورود به بازارهای بین المللی بایستی از خود سوال کنند که:
آیا فروش بین‌المللی باعث سودآوری بیشتر شرکت در حالت کلی خواهد شد؟
آیا بازارهای خارجی از بازارهای داخلی رشد بیشتری خواهند داشت؟
آیا در بازارهای خارجی با توجه به سرمایه گذاری‌های بازاریابی موفق تر از بازارهای داخلی خواهند بود؟
آیا محصولات و خدمات شرکت دارای جایگاهی مشابه جایگاه بازار داخلی خواهند بود؟
در بازارهای خارجی 4P چگونه تعریف خواهد شد؟
جواب دادن به این سوالات و سوالات مشابه می تواند اولویت های سازمان برای انجام تحقیقات بازار بین‌المللی را مشخص نماید.

تصمیم گیری‌های دقیق بازار هدف بر اساس تحقیقات بازار خارجی

در حالی که هر روز شرکت‌های بیشتری به سمت جهانی شدن می روند، تصمیم گیری صحیح در خصوص بازارهای هدف، برندها، متغیرهای مختلف استراتژی بازاریابی هم چالش بر انگیز و هم مساله ساز خواهد بود. در خیلی از موارد تحقیقات بازار مسائل و چالش های آتی حضور در بازارهای بین المللی را برای شرکت قبل از آنکه باعث هزینه‌های سنگین برای شرکت‌ها شود مشخص می‌سازد. این مساله نشان می‌دهد که تا چه اندازه انجام تحقیقات بازار بین‌المللی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در بازارهای غیر داخلی حضور داشته باشند مهم است.

بازاریابی بین المللی

برای مشاوره بازاریابی بین‌المللی که بومان انجام می دهد اولین و مهمترین گام ما نیز تحقیقات بازاریابی در بازارهای هدف برای مشتریانمان است.

13 نظر در “تحقیقات بازار خارجی و اهمیت آن”

 1. پینگ بک: tadalafil metabolism

 2. پینگ بک: coming off duloxetine side effects

 3. پینگ بک: generic zoloft name

 4. پینگ بک: flagyl gyn

 5. پینگ بک: cymbalta weight

 6. پینگ بک: amoxicillin / clavulanic acid warnings

 7. پینگ بک: quetiapine and fluoxetine

 8. پینگ بک: does keflex treat yeast infections

 9. پینگ بک: 100mg generic sildenafil

 10. پینگ بک: gabapentin stenosis

 11. پینگ بک: cephalexin side effects

 12. پینگ بک: lexapro hot flashes

 13. پینگ بک: escitalopram motivation

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.