تحقیقات بازار خارجی

 

تحقیقات بازار خارجی ( بین‌المللی) توسعه‌ای از تحقیقات بازار داخلی است که با تمرکز بر کشورهای خارجی و مناطق خاص جغرافیایی در آن سوی مرزها است.

نقش تحقیقات در بازاریابی بین‌المللی

اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی بین المللی همان نقش را در تصمیم سازی را دارد که یک شرکت می‌خواهد فقط در داخل کشور فعالیت کند. تحقیقات بازار خارجی باید اطلاعات وسیعتری را برای توسعه یک طرح بازاریابی خارجی جمع آوری کند چرا که معمولا اطلاعات یک شرکت از بازار خارجی کمتر از بازار داخلی است. لذا تفاوتی که وجود دارد این است که این تصمیمات در محیط پیچیده تری رخ می‌دهد، زیرا با فعالیت در کشورهای بیشتر، عوامل بیشتری بوجود می‌آید که در تصمیم سازی نقش دارند.

عوامل موثر در شکلی دهی تحقیقات بازار خارجی

از عواملی که بر روی تحقیقات بازار خارجی و تصمیم سازی بازاریابی تاثیر دارند، می توان موارد زیر را نام برند:
1- تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی
2- تفاوت‌های نژادی
3- تفاوت‌های آب و هوایی
4- تفاوت‌های اقتصادی
5- تفاوت‌های مذهبی
6- تفاوت‌های تاریخی
7- تفاوت‌های زبانی
علاوه بر تفاوت‌هایی که در بالا ارائه شده است، ممکن است تفاوت‌هایی در نحوه استفاده از محصولات یا خدمات، تفاوت در معیارهای ارزیابی محصولات یا خدمات در بازارهای مختلف و تفاوت در امکانات و قابلیت‌های تحقیقات بازار وجود داشته باشد که بایستی در تحقیقات بازار بین المللی در نظر گرفته شود.
در نهایت مهم است که یک استراتژی بازاریابی بین المللی را به صورت فصلی بررسی کنیم. در هنگام اجرای یک طرح بازاریابی نتایج بایستی بصورت دقیقی مورد ارزیابی قرار گرفته و به طور منظم تغییرات لازم در محصول و برنامه ها به دست آوردن پایه مناسب برای موفقیت انجام شود.

نقش تحقیقات در بازاریابی بین‌المللی

تفاوتی که بین خدمات تحقیقات بازار بین المللی و داخلی وجود دارد این است که تحقیقات بازار خارجی بایستی مشتمل بر یک سری جزئیات دقیق است که در بازاریابی داخلی شما پیش فرض آن را می دانید. باور کنید یا نه، حتی تفاوت در کوچکترین جزئیات ممکن است بر موفقیت شما تأثیر بگذارد. فرهنگ های مختلف به شیوه ای متفاوت به کسب و کار، بازاریابی و محصولات شما پاسخ خواهند داد. این نشان می دهد تحقیقات بازار خارجی بیش ارزیابی میزان علاقه ساده به یک محصول مشخص است. بعضی از بازارها از محصولات شما استفاده متفاوتی دارند. شما نیاز به دانستن اینکه چگونه هر یک از بازارها به برند و محصولات شما پاسخ می دهند دارید. تفاوت های ارتباطات در بین فرهنگ ها می تواند بر همه برنامه های شما تاثیر گذار باشد. لذا تحقیقات بازار خارجی برای ارائه اطلاعات کامل و همه جانبه برای بالا بردن شانس موفقیت و ماندگاری شما در بازارهای هدف تاثیر گذار است.

فرآیند انجام تحقیقات بازار خارجی

فرآیند انجام تحقیقات بازار خارجی کمی طولانی‌تر از فرآیند تحقیقات بازار داخلی که مراحل آن بدین ترتیب است:
مرحله 1. تعریف مسئله تحقیق.
مرحله 2. ارزیابی ارزش اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌گیری.
مرحله 3. انتخاب رویکرد جمع آوری داده‌ها.
مرحله 4. انتخاب تکنیک اندازه گیری.
مرحله 5. انتخاب نمونه.
مرحله 6. انتخاب روش‌های تحلیل.
مرحله 7. ارزیابی زمان و نیازهای مالی.
مرحله 8. آماده سازی پرپوزال تحقیقات بازار.
مرحله 9. انجام تحقیقات و جمع آوری داده‌ها.
مرحله 10.تحلیل آماری و تهیه گزارشات.

بعلاوه برای پاسخ گویی به برخی از سوالات در بازاریابی می توان از منابع اطلاعات ثانویه بهره برد که گاهی اوقات می‌تواند هزینه‌های تحقیقات بازار را بسیار کاهش دهد. که می تواند از پایگاه‌های اطلاعات، منابع سازمان‌های خارجی، سازمانهای سیاسی و تجاری بین المللی و … بدست آید. نکته مهم در مورد اطلاعات ثانویه این است که میزان دسترسی و هزینه‌های دسترسی، کیفیت و کمیت این اطلاعات در بین کشورها مختلف، بسیار متفاوت است.
ما در بومان برای مشتریان خود تحقیقات بازار بین‌المللی به‌نحوی انجام می‌دهیم که هم اطلاعات باکیفیت و کافی برای آنان فراهم آورد و هم هزینه کمتری را داشته باشد.

Call Now ButtonCall / Whatsapp