طرح بازاریابی خارجی

طرح بازاریابی خارجی توسعه ای از طرح بازاریابی داخلی است که در آن آمیخته بازاریابی دارای اشتراکاتی با توجه ماهیت اساسی شرکت و محصولات و تفاوتها و تنظیماتی در بازاریابی با توجه به کشور و جامعه هدف است.

تکنولوژی جهش های چشمگیری در حوزه ارتباطات، حمل و نقل و مالی پدید آورده است. دنیا روز به روز کوچکتر می شود. شرکت ها و افراد می تواند در جای جای کسب و کار راه بیاندازند یا تجارت بین المللی داشته باشند.

بازاریابی خارجی یا بین‌المللی

بازاریابی خارجی یا بین‌المللی در واقع کاربرد اصول بازاریابی در یک کشور یا بیشتر است. بازاریابی بین المللی بر پایه توسعه استراتژی بازاریابی محلی است توجه خاصی به شناسایی، هدف گذاری و تصمیم سازی بازاریابی در بعد بین المللی دارند. بازاریابی بین المللی یک فرآیند، برنامه ریزی و اجرای مفاهیم قیمت گذاری، ترویج، توزیع چند ملیتی محصولات برای ایجاد  مبادلات که باعث می شود اشخاص و شرکت های شان به هدف هایشان برسند.

 

بازاریابی خارجی برای چه کسانی مناسب است؟

پیشرفت های تکنولوژیک سریع بدان معنی است که موانع ارتباطی جغرافیایی و فرهنگی ناپدید می شوند و حتی کسب و کارهای کوچکتر بدون حضور فیزیکی در کشورهای دیگر می توانند محصولات خود را در بازارهای بین المللی بفروشند. این بدان معنی است که تقریبا هر فردی یا شرکتی با انگیزه‌ای می تواند در سطح بین المللی بازاریابی کند، اما با سطوح مختلف موفقیت می‌تواند با توجه به تفکر و تحقیقاتی که در استراتژی بازاریابی  را شکل می‌دهد بدست آید. شرکت هایی که کالاهای تجاری دارای محدودیت های گمرکی مانند غذا و گیاهان زنده را دارند، باید قبل از بازاریابی محصولات خود در سطح بین المللی با فرایندهای نظارتی دقیق تری را طی کنند. در حالی که این دسته از شرکت‌ها ممکن است دشوارتر از زمان تجارت خارجی بین المللی خود را راه اندازی کنند، اما با ورود به بازارهای بین المللی پایداری بیشتری خواهند داشت. انواع دیگر شرکت هایی که اغلب در سطح بین المللی به خوبی عمل می کنند و برای آنان زمینه مساعد بازاریابی بین‌المللی فراهم است، شامل افرادی هستند که در زمینه صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم فعالیت می کنند.

تحقیقات لازمه یک طرح موفق

برای شرکت های کوچک و متوسط گاهی توسعه طرح بازاریابی خارجی یا بین‌المللی کاری سخت است، چرا که بطور کلی آنان کارشناسان، دانش و بودجه لازم را برای برای راه اندازی کمپین ‌های بازاریابی را ندارند. با شراکت با دیگر شرکت‌ها و به کار گیری مشاوران بازاریابی خارجی شرکت ها می توانند تحقیقات جامعه شناسی، بازاریابی را انجام داده و کمپین های موفق بازاریابی را اجرا کنند. به هر صورتی که یک طرح بازاریابی جهانی نوشته یا اجرا شود، مهمترین جنبه ایجاد یک کمپین بازاریابی بین المللی موفق، تحقیقاتی است که انجام می شود. تحقیقات برای بازاریابی یک شرکت در خارج از کشور اطلاعات لازم را  فراهم می کند و کمک می کند تا بیشترین بهره وری را از فعالیت در بازار بدست آید.

انطباق با جامعه جدید

هنگامی که تحقیقات بازار خارجی تکمیل شد و یک بازار انتخاب گردید، استراتژی بازاریابی برند باید با خصوصیات جمعیت شناسی بازار هدف جدید خود را منطبق سازد. بطور مثال اگر یک محصول در یک کشور  برای دهک های اول درآمدی باشد در یک کشور دیگر ممکن برای دهک‌های متوسط جامعه شمرده شود. پس می‌توان گفت در طرح‌های بازاریابی خارجی علاوه بر اینکه شرکت ها باید هماهنگی لازم را در کشورهای مختلف داشته باشد باید با شرایط و ویژگی‌های کشور و جامعه جدید منطبق سازد.

ارزیابی و نظارت

در نهایت مهم است که یک استراتژی بازاریابی بین المللی را به صورت  فصلی  بررسی کنیم. در هنگام اجرای یک طرح بازاریابی نتایج بایستی بصورت دقیقی مورد ارزیابی قرار گرفته و به طور منظم تغییرات لازم در محصول و برنامه ها به دست آوردن پایه مناسب برای موفقیت انجام شود.

 

Call Now ButtonCall / Whatsapp