بازاریابی موتورهای جستجو

برای داشتن بازاریابی SEO موثر، به یک برنامه عملی دقیق از فعالیتهای اصلی وجزئی SEO مانند توسعه محتوا ، پیوند دادن و گزارش آگهی و همچنین سایر فعالیتها نیاز داریم. بر اساس برنامه ها و استراتژی های ارائه شده در بخش قبلی ، فعالیت های پیاده سازی برای دستیابی به اهداف سئو انجام می شود

توسعه محتوا

یکی از مهمترین بخش های فعالیت در بازاریابی دیجیتال، تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی، صفحات اصلی وب سایت و وبلاگ آن است. ما محتوا را بر اساس چارچوب های ارتباطی برند توسعه می دهیم

بازاریابی محتوا

مدیریت شبکه های اجتماعی

هر برند و شرکت از فعالیت های رسانه های اجتماعی هدف خاصی را دنبال می کند. با وجود دهها شبکه اجتماعی مختلف، شناسایی کانالهای ارتباطی که بازده بیشتری را فراهم می کنند مسئله مهمی است که موفقیت یا شکست مشاغل در دنیای دیجیتال را تعیین می کند. بومان با اولویت بندی معیارهای مختلف و شناسایی دقیق مخاطبان هدف، سودآورترین شبکه های اجتماعی را برای تجارت شما شناسایی و انتخاب می کند و برای نحوه فعالیت در آن برنامه ریزی می کند.

مدیریت شبکه های اجتماعی
Call Now ButtonCall / Whatsapp